Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

O le Fono Tele

   O le fonotaga sili lava lea a le Eka-lesia.  E mafuta fa'atasi ai le aiga o le Atua, o e ua fa'atuatua fa'amaoni ia Iesu Keriso, o le Ao o le Ekalesia, e 'auai i tapuaiga ma sauniga lotu, a'oa'oga ma fetufaa'iga i le Tusi Paia atoa ma taofi mo le galuega lautele a le EFKAS. O le a ta'ilua tausaga ma usu le fono i Kanana Fou. 
     O ofisa o le Fono Tele, e aofia ai le Ta'ita'ifono, o le Sui Ta'ita'ifono, o le Failautusi  Aoao, ma le Teutupe.
     A mavae le tausaga fa'a-Fono o le Ta'ita'ifono, ona soloa'i ane lea o le Sui Ta'ita'ifono i le nofoa o le Eka-lesia. O le filifilia o le Sui Ta'ita'ifono, Failautusi Aoao ma le Teutupe, e faia i ala o le palota a le Fono Tele. 
     O le Sui Ta'ita'ifono, ia filifilia mai ia i latou o loo i le Fono Tele: o Fai-feau, A'oa'o, Tiakono, poo se Uso Ekalesia.  O le Failautusi Aoao, ia filifilia mai i Faifeau fa'auu, e galue mo le 4 tausaga.  O le Teutupe, ia filifilia mai i Faifeau, A'oa'o, Tiakono, poo se Uso Ekalesia e galue mo le 4 tausaga. 
     Ia aofia totino o le Ekalesia o loo alaala i fafo mo sailiga tofi a le EFKAS.  O le Ta'ita'ifono, afai e filifilia se tasi mai Matagaluega i fafo o Amerika Samoa, e tatau ona fa'alua i le tausaga lona o'o atu i le Ofisa Tutotonu a o tauaveina le tofi. E fautuaina le masina o Mati ma Oketopa e malaga mai ai le Ta'ita'i-fono po o le Sui Ta'ita'ifono o loo alala i fafo.
      'Aua ne'i toesea le Ta'ita'ifono ma le Sui Ta'ita'ifono mai Amerika Sa-moa i le taimi e tasi.  E fa'apea foi i le Failautusi Aoao ma le Teutupe, vagana se mea ua tatau ai.  E le mafai e se tasi ona uumia tofi e lua - o le Ta'ita'ifono o le Fono Tele ma le Ta'ita'ifono o le Komiti a le 'Au Toeaina.

("O le Fa'avae EFKAS - Mataupu XI," Iloiloga VI, 2010) 

Our Organization:
The Congregational Christian Church of American Samoa adheres to the "congregationalist" model of church organization.  While there are differing views regarding the nature of this model of church organization, there are two significant characteristics of this model that are meticulously observed in the organization of the Congregational Christian Church of American Samoa.  First, the independence and ecclesial autonomy of each local member congregation in making decisions regarding their own church affairs; and second, the General Assembly being the highest decision making body of the entire church organization.


The General Assembly of the Congregational Christian Church of American Samoa convenes biannually for two weeks during the month of July at the CCCAS headquarters in Kanana Fou, American Samoa.  The General Assembly is made up of delegates representing all local member churches of the Congregational Christian Church of American Samoa who come together to deliberate and discuss matters pertaining to the mission and ministry of the Church.  At the conclusion of the General Assembly, elections are held for Church Officers who are responsible for executing the decisions and resolutions passed by the General Assembly.  These officers include: the Moderator, Vice Moderator, General Secretary, and Treasurer; referred together as the Officers of the General Assembly (Laulaufono a le Fono Tele).

As the work of the Church is too large for only a select few to carry out, it is divided among six Standing Committees:  the Elders' Committee (Komiti 'Au Toeaina) who is responsible for ordination and deals with ministerial affairs that involve the clergy; the Finance Committee (Komiti o Tupe), who deals with financial matters of the Church; the Development Committee (Komiti o Atina'e), who deals with raising funds for the Church; the General Purposes Committee (Komiti o Feau Eseese), who deals with Church building projects; the Education Committee (Komiti o Aoga) who deals with education programs administered by the Church; and the Missions Committee (Komiti Fa'a-Misionare), who deals with all missionary projects administered by the Church.

There are also independent auxiliary Fellowships that contribute to the mission and ministry of the Congregational Christian Church of American Samoa: the Women's Fellowship (Mafutaga Aoao a Tina), the Christian Endeavors' Fellowship (Mafutaga 'Au Taumafai), the Prayer Watchers' Fellowship (Mafutaga 'Au Leoleo), the Deacon's Fellowship (Mafutaga Aoao a Tiakono), and the Youth Fellow-ship (Mafutaga Aoao a Tupulaga).  Sanctioned and recognized by the General Assembly, each of these auxiliary fellowships engage in their own specialized work that contribute to the mission and ministry of the Congregational Christian Church of American Samoa.  

Each member congregation is represented in these Committees and Fellowships by way of the Region (Matagaluega) and District (Pulega) in which they are part of.  There are a total of 10 Regions altogether that constitute the Congregational Christian Church of American Samoa (Eastern-AS, Western-AS, Central-AS, Manu'atele-AS, Hawaii, Northern California, Southern California, American Northwest, New Zealand & Australia, and Alaska).  Within these 10 Regions, there are a total of 24 Districts (Vaifanua, Sua, Sa'ole, Fagaloa, Ituau, Tualauta & Leasina, Tualatai & Aitulagi, Fofo & Alataua, Fale-Ta'u, Luanu'u, Hawaii East, Hawaii West, Oceanside & San Diego, Northern Los Angeles, Southern Los Angeles, Santa Clara, San Francisco, Tacoma-USO, Seattle, Alaska North, Alaska South, Auckland, Wellington, Sydney).  Based on locality, each member congregation is part of a specific Region and District, which ensures they are represented in the different Committees and Fellowships that carry out the mission and ministry of the Congregational Christian Church of American Samoa.