Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Tatalo mo le Mafutaga a Tina

    Le Atua e, le na foafoaina mea uma lava i le amataga, na e foa-foaina le fafine o le atoaga o le matagofie o le foafoaga na e faia.  Na e tu'uina iai lana matafaioi e galulue vaavaalua ma le Tama, mo lau afio le Atua Foafoa.
    Ua matou potopoto ma le fiafia tele, e faataunuuina la matou pitolaau ma o matou matafaioi e pei ona valaauina ia i matou.      A'oa'oina i matou ia o matou iloa le taua o lo matou tofiga fa'a-Tina.  Ia e a'oa'oina i matou i le tu-noa o lou alofa fa'a-Tina e lavatia ai tiga, lou alofa fa'a-Tina e saili ai le tagata e ui ina teteva ma fulitua i lau afio.  Ia e a'oa'oina o matou Tina, e leai se tuaoi o lou agalelei.      Ua matou tatalo i lau afio, ia le taotaomia matafaioi fa'a-Tina ona o sauaga ma mafatiaga, ia e a'oa'oina le Tama, ina ia soalaupule ma le Tina.
    Ua matou valaau i lau afio, ona o atunuu ma Ekalesia o loo tao-taomia ai pea aia tatau o Tina, ia saunia se ala e mafai ai ona latou iloa le taua ma le mafanafana o le alofa fa'a-Tina.
    
Ua matou tatalo i lau afio ia le avea lo matou iloa o le taua o o matou tofiga ma matafaioi, matou te ati ai se pa e vavaeese ai i matou mai Tama, a ia galulue fa'atasi ma Tama e ofoina atu taumafaiga uma mo lou viiga.     Aumaia ia i matou mafaufauga lelei ma leo malu e fautuaina ai Tama e tusa ma lou finagalo.  Ia atagia i Tina foliga o lau afio.  Ua matou tatalo e ala ia Iesu lo matou Alii Fa'aola, Amene.


("Ia Faia Lou Finagalo" - Tusi Tatalo 'Au Leoleo - EFKAS, 2010)

Mafutaga Aoao a Tina  -  Women's General Fellowship

Fouina Thompson Autele, FFT
Ta'ita'ifono

Laia, Faaleaoga, FFT
Sui Ta'ita'ifono

Simoa Asiata, FFS
Failautusi

Taua Niualama Taifane, TK
TeutupeThe Mafutaga Aoao a Tina (Women's General Fellowship) is the largest auxiliary fellowship in the Congregational Christian Church of American Samoa.   True to their motto: "Be Watchful, Build and Work Together for the Lord,"  the Mafutaga Aoao a Tina is inclusive of all women who are members of the local congregations that constitute the Congregational Christian Church of American Samoa.  As an auxiliary fellowship, the Mafutaga Aoao a Tina have their own set policies and procedures for organization and carrying out their ministerial activities.  Biannually, they elect their own fellowship officers who oversee their daily ministerial activities.  These officers consists of a Ta'ita'ifono (Moderator), a Sui Ta'ita'ifono (Vice Moderator), a Failautusi (Secretary), and Teutupe (Treasurer). The officers shown above were elected during the previous gathering of the Mafutaga Aoao a Tina held at the 32nd General Assembly in July 2018.

The Mafutaga Aoao a Tina is a well recognized and highly represented fellowship within the Congregational Christian Church of American Samoa.  They have one delegate within the Development Committee (Komiti o Atina'e), two delegates within the General Purposes Committee (Komiti o Feau Eseese), and six delegates at large to represent their interests in the General Assembly (Fono Tele).  Moreover, the Mafutaga Aoao a Tina are authorized to present motions for deliberation before the General Assembly, as well as present a report of their finances before the General Assembly for the awareness of the entire Church.

Not only does the Congregational Christian Church of American Samoa rely on the Mafutaga Aoao a Tina for carrying out certain mission and ministerial activities that are befitting of women, but the greatest contribution of the Mafutaga Aoao a Tina to the overall ministry of the Congregational Christian Church of American Samoa is the establishment and management of Kanana Fou Elementary School.  Founded by the Mafutaga Aoao a Tina in 1996, Kanana Fou Elementary today has grown into one of the most prominent elementary schools in all of American Samoa.  

Thanks to the vision and dedication of the Mafutaga Aoao a Tina,  Kanana Fou Elementary proudly exemplifies one of the main aspects of the mission and ministry of the Congregational Christian Church of American Samoa.