Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ta'utinoga a le 'Au Leoleo

Ou te ta'utino atu, o le Mafutaga a le 'Au Leoleo, o le mafutaga tatalo a le Ekalesia, e galueaina ai le ola faaleagaga o le 'au fa'atuatua i le Atua.  Ou te ta'utino atu foi, o le Atua o le Agaga lava ia, e su'esu'e i o tatou agaga ma fuatia o tatou ola.  O le mea lea ou te ta'utino atu ai, o le a ou su'esu'e ifo i lo'u ola, ma o'u to'aga i mafutaga tatalo ma tapuaiga, atoa ma mea uma e fai a le Ekalesia, ina ia ou le tama ninii pea i le fa'atuatua, a ia oo i le fua o le ua matua i le Agaga.  Ou te ta'utino atu o le a fai ma a'u tatalo e tauave pea, le Alii e, ia e alofa mai ia te a'u le tagata agasala ua fa'amagaloina.  Ia e foai mai le lototele e suia ai mea ua tatau ona sui, ma le toafilemu e talia ai mea e le tatau ona suia, ma foa'i mai le atamai e iloa ai le eseesega o ia mea.  Ia oo mai lou Malo, ma ia faia Lou finagalo i le lalolagi e pei ona faia le lagi, Amene.

Mafutaga 'Au Leoleo  -  Prayer Watcher's Fellowship

Tautalatasi Fanolua, FT
Peresitene

Mafutaga Fa'aleaoga, FT
Failautusi

Pou Taua'a, FS
TeutupeThe Mafutaga 'Au Leoleo (Prayer Watcher's Fellowship),