Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Komiti a le 'Au Toeaina

a.i.  O le Filifiliga
i.)  E na o Faifeau fa'auu o loo tausia 'aulotu i se Pulega e filifili mai ai se e tauaveina le tofi Faifeau Toeaina.
ii.)  O le filifiliga o le a faia e Faifeau Tausi 'aulotu uma, o Faifeau/A'oa'o o loo vaaia 'aulotu avanoa i le Pulega.
iii.)  E faia le filifiliga e ala i le palota fa'alilolilo.
iv.)  Ia ta'ita'ia e se Faifeau Toeaina o se isi Pulega, poo se Matagaluega lata ane le faiga o le palota.

v.)  A mae'a le filifiliga ona tuuina atu lea i le Matagaluega mo se faa-maoniga, ona fa'ailoa atu lea i le 'Au Toeaina mo le fa'amautuina, ma tuuina atu mo le taliaina e le Fono Tele.
vi.) A filifilia se Toeaina ma faamau-tuina, e 'auai loa ia i le Komiti a le 'Au Toeaina a o lona taliaina e faia i le Fono Tele e sosoo ai.
vii.)   Pe afai e toe faia le filifiliga, ia tauoloaina foi se faaiuga e faia e le 'aufaigaluega o le Pulega mo le filifilia o le tofi Faifeau Toeaina.

a.ii. Aiaiga mo le tauaveina o le tofi
i.)  O le a tauaveina e se ua filifilia le tofi mo tausaga e 5...
ii.)  Afai e malolo se Toeaina mai le tausiga o lana 'aulotu, po ua gase-gase, po ua faamavae, o le a ia tuua loa le tofi Toeaina.

iii.) Afai e tu'ua le galuega ona o se aga ua sala ua molia ai le Faifeau Toeaina, o le a logo atu loa le Komiti a le 'Au Toeaina e le Pulega ma le Matagaluega.  A mae'a se iloiloga a le Komiti ma ua fa'amaonia ni moliaga, ona faia lea o le fa'aiuga tala feagai ma logoina atu loa le Matagaluega sa galue ai le Toeaina, ina ia filifilia se sui fou.
iv.) Ia le sili i le lua (2) masina o leai pea se Toeaina o se Pulega.

("O le Fa'avae EFKAS - Mataupu XII," Iloiloga VI, 2010)

While the General Assembly is the highest decision-making body of the Congregational Christian Church of American Samoa, the execution of these decisions (resolutions) rests on the shoulders of six Standing Committees:  the Elders' Committee (Komiti a le 'Au Toeaina), the Missions Committee (Komiti  Fa'amisionare), the Finance Committee (Komiti o Tupe), the General Purposes Committee (Komiti o Feau Eseese), the Education Committee (Komiti o Aoga), and the Development Committee (Komiti o Atina'e).  By carrying out the resolutions of the General Assembly, each of these Standing Committees contribute in their own distinct way to the mission and ministry of the Congregational Christian Church of American Samoa.


Responsible for ordination, enforcing Church constitution and resolutions; oversee all activities engaging the participation of clergy and their spouses as pertinent to their spirituality.


-- Elder's Committee (Komiti a le 'Au Toeaina) 


Missions Committee
  (Komiti Fa'amisionare) --

Responsible for seeking and determining opportunities for mission work;  assess all aspects pertinent to the missionaries called for the work, so they are in compliance with the general procedures of the church's mission

Present before the General Assembly all financial matters relevant to the work of the Church, including all of the Church's assets; propose budgets of revenues and expenditures for the Church during the applicable fiscal period.


-- Finance Committee (Komiti o Tupe)


General Purposes Committee
  (Komiti o Feau Eseese) -- 

Manage land properties and fixed assets of the Church; oversee development/building projects mandated by the General  Assembly; execute resolutions pertinent to planning and building for the physical development of the Church.

Oversee the educational institutions and affairs of the Church; manage and prepare the Christian Education curriculum for congregations and learning institutions of the Church; engage in planning new educational developments for the mission and ministry of Church


-- Education  Committee (Komiti o Aoga)


Development Committee
  (Komiti o Atina'e) --

Plan, manage and coordinate all feasible Church developments; seek various avenues for wider financial development of the Church; concur with the General Purposes Committee for developmental projects involving and utilizing any physical assets of the Church.

                        ELDERS' COMMITTEE