Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Tala Fou mai le EFKAS

Taunuu ma le manuia le faamoemoe i le Fa'apaiaina o le UA TAUNUU

Ianuari 18, 2019
Ua taunuu ma le manuia le fa'amoemoe a le Ekalesia Aoao e pei ona alo atu ai i le fa'apaiaina o le malumalu UA TAUNUU.  E faafetaia ai le alofa ma le agalelei o le Atua i lona pule faasoifua i lana Ekalesia, ua taunuu manuia ai le faamoemoe.  O se vaaiga uiga ese foi sa molimauina i lea aso, i le soloa'i mai o le Ekalesia Aoao, aemaise o uso mai i atunuu e mamao na malaga mai i fonotaga a Komiti Tumau, ae tainane ai le mamalu o le 'au valaaulia faapitoa, sa mafai ona mafuta mai ma fiafia faatasi i le aso faamoemoeina o le Ekalesia.  Taga'i ane i le Lamepa Fa'apitoa Ianuari 2019, o loo avatu ai tala o taualumaga uma sa tutupu i lea aso fa'amoemoeina.  E mafai foi ona e maimoa i le sauniga o le fa'apaiaina o le malumalu i luga o le itula a le Ekalesia i le upega tafailagi o le YouTube: (click here)

 

Ua le fa'ataunuuina le fa'atalatalanoaina o le MSP4

 anuari 17, 2019
Talu ai tapenaga sa feagai ai mo le fa'apaiaina o le malumalu, ua le fa'ataunuuina ai le fa'atalatalanoaga sa fuafua i le aso 17 o Ianuari mo le MSP4.  Sa ave le faasilasilaga ma le vai malu i puega i le mamalu o Komiti Tumau sa fono i lea vaiaso, faatasi ai ma le faatalosaga, afai o i ai se Komiti poo se 'aulotu ua saunia se fa'atalosaga (proposal) e fia fa'atupe i alaga tupe ia mai le CWM, ona faaoo mai lea i le Ofisa a le Failautusi Aoao.  O loo ua galue nei le Ofisa a le Failautusi Aoao e tuu faatasia se talosaga tele e tuu atu i le CWM, ina ia mafai ona faamatuu mai alaga tupe ia mo le EFKAS ma ana porokalama e fia faatino.  E iai le faamoemoe, a manuia le talosaga ma maua mai alaga tupe ia, ona toe fesootai atu lea ma faasilasila i 'aulotu ma pulega, e faaulu mai a latou talosaga tusitusia mo ni porokalama e fia fa'atupe i alaga tupe ia mai le CWM.

 

E to'a-6 Toeaiina fou i totonu o le Komiti a le 'Au Toeaina

Ianuari 16, 2019
O le amataga o le fonotaga a le 'Au Toeaina na ofi ai Toeaiina fou e to'a-6 i totonu o le Komiti, ma o le latou fonotaga muamua lea i le aofia ai o le Komiti atoa.  O le susuga i Tusi Seanoa, Faifeau Toeina o le Pulega Ituau; o le susuga ia Lamese Faafili, Faifeau Toeaina o le Pulega Luanuu; o le susuga ia Logovii Polu, Faifeau Toeaina o le Pulega USO; o le susuga ia Niutunu Faiupu, Faifeau Toeaina o le Pulega Alaska i Saute; o le susuga ia Leatu'au Tauese, Tiakono Toeaina o le Matagaluega Amerika Matu i Sisifo; ma le susuga ia Vaeao Taliulu, Tiakono Toeaina o le Matagaluega Alaska.  Sa fai foi o'o ma mea alofa a Toeaiina fou agai i le Komiti, e faailoga ai le amatalia o tiute ma tofiga fou i lea foi Komiti taua o le Ekalesia Aoao.

 

Saofaga a Pulega mo le Fa'apaiaina o le Malumalu

Ianuari 16, 2019
Ua mae'a le saoga a Pulega sa feagai ai i le maota o Taeaofua o Tupulaga. E pei ona fa'ailoa atu i se taimi ua sola, o le finagalo lea a le Laulaufono a le Fonotele, le Komiti o Feau Eseese, ma le Komiti a le 'Au Toeaina, ina i ai se fesoasoani a Pulega taitasi a le EFKAS mo le faamoemoe i le faapaiaina o le malumalu UA TAUNUU, aemaise i faaaloaloga mo le 'au valaaulia.  E ta'i $2,000.00 Pulega uma (24).  A o Pulega i Amerika Samoa nei (10) sa fa'aopoopo ai ma sua e ta'i 7 a le Pulega.  E maoa'e foi le alofa o le Atua i lea afiafi i le molimauina o le sagisagia fiafia mai o Pulega i le taimi sa faia ai le saofaga.  O le Lamepa Fa'apitoa Ianuari 2019 o loo 'auiliili atu ai le saoga a Pulega taitasi sa fa'atino i lea afiafi.  A o le tuu aofaiga o le saofaga sa maua, e $47,500.00 le seleni sa mafai ona fa'amaopoopoina, ma sua e 75.  Faamalo faafetai i Pulega uma a le EFKAS i lou lagolagoina o le faamoemoe a si o tatou Ekalesia.

 

Amata Manuia Fonotaga a Komiti Tumau 2019

Ianuari 15, 2019
Ua taunuu manuia mai i fanua le to'atele o sui o Komiti Tumau mo le amatalia o fonotaga e pei ona aiaia ai i le Faavae o le Ekalesia EFKAS.  Ua tulaga ese le to'atele o Komiti Tumau ua fono i lenei tausaga, e le gata ona o le tele o mataupu e manaomia ona soalaupule ai mo le galuega ma le misiona a le Ekalesia, a o le 'auai mai foi i lenei tausaga e 'auai i le fa'apaiaina o le malumalu UA TAUNUU i le aso 18.  O le Komiti a le 'Au Toeaina, Komiti o Feau Eseese, Komiti o Tupe, Komiti Fa'amisionare, ma le Komiti o Aoga; o Komiti Tumau ia ua faagasolo nei a latou fonotaga.  Pau le Mafutaga Tumaoti sa taalo lo latou fonotaga i lea vaiaso, o le Mafutaga a le 'Au Leoleo.