Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Tala Fou mai le EFKAS

Fa'amaonia le Porokalama mo le Fa'apaiaina o le "Ua Taunuu"
Ua mae'a nei ona fa'amaonia e le Komiti o Tama a le Ekalesia le porokalama sa tu'uina atu e le Komiti o Feau Eseese ma le Laulaufono a le Ekalesia mo le fa'apaiaina o le malumalu "Ua Taunuu." O Ianuari 18, 2019, o le aso lea ua ... (fa'aauau)

Avanoa mai le CWM mo Tupulaga Talavou a le EFKAS
Ua taunuu mai i le Ofisa a le Failautusi Aoao le avanoa mai le CWM e patino mo Tupulaga Talavou.  O lenei avanoa ua ta'ua o le "Training in Mission," ma o loo sailia ai ni tupulaga talavou se to'a-4 mai le EFKAS (2 tama, 2 teine.... (fa'aauau)


Fa'ataoto le Porokalama mo le Fa'apaiaina o le "Ua Taunuu"
Sa faia le fonotaga a le Komiti o Feau Eseese ma le Laulaufono a le Ekalesia e fa'ataoto ai se porokalama mo le fa'apaiaina o le galuega o le malumalu "Ua Taunuu."  O loo gasolosolo lelei le tulaga o le galuega e pei ona i ai nei, ma ua i ai le .... (fa'aauau)

Fonotaga mo le MSP4
E fa'amanatu atu le fonotaga mo le MSP4 lea sa pasia i le Fono Tele XXXII ua mavae atu, e faia i le taimi o fonotaga a Komiti ia Ianuari 2019.  O lea fonotaga o le a talanoaina ma fa'atulaga ai ni porokalama e mafai ona fa'atupe e le MSP4, le alaga tupe lea mai le CWM mo le fa'aleleia o....(fa'aauau)

           CCCAS Calendar

Oct 28
TV Service - I. A'asa, FS
EFKAS Amanave, AS

Nov 11
TV Service - S. Mulitalo, FS
EFKAS Alofau, AS

Nov 23-24
Su'ega Ulufale KFTS

Nov 25
TV Service, S. Young, FT
EFKAS Lomita, CA

Dec 9
TV Service, F. Manase, FS
EFKAS Malaeloa, AS

Dec 16
Sunday School & Youth break for Christmas

Dec 25
Merry Christmas

Dec 30
TV Service, K. Faiai, FT
EFKAS Afono, AS

Jan 1, 2019
Happy New Year 2019

Jan 1-5
Lotu Talosaga (Fuifui Lotu)

 Jan 14-18
Fono a Komiti Tumau

Jan 17
MSP4 Consultation

Jan 18
Fa'apaia Galuega Malumalu "Ua Taunuu"

 

 

 

 K4K4
Tusi Faitau Aso Kuata 4

 Set-OkeSet-OkeLamepa Sept-Oct 2018


Iulai Auk 2018Iulai Auk 2018
 Lamepa July-August 2018


20182018

 Tusi 'Au Leoleo 2018


20182018

Tusi 'Au Taumafai 2018 

For more publications,
click here